Yesterday I read the first chapter of the book of 80 days around th...

  •  
  • 69
  • 0
  • 1
  • English 
Feb 7, 2019 18:56
Yesterday I read the first chapter of the book of 80 days around the world again. Otherwise I did do anything about my science today. I'm trying to remember a new words and phrases, but I can't. My daughter is a absorbing person that I have the impression that I'm taking a step backwards instead improve my English language.
Wczoraj przeczytałam ponownie pierwszy rozdział książki 80 dni dookoła świata. Poza tym nie zrobiłam nic z mojej nauki dzisiaj. Próbuję zapamiętać nowe słówka i wyrażenia, ale nie mogę. Moja córka jest tak absorbująca, że zamiast poprawiać swój angielski mam wrażenie że cofam się do tyłu.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app