I'm very tired today.

  •  
  • 353
  • 3
  • 1
  • English 
Oct 14, 2015 03:52
I'm very tired today. When I finished listen to Sence and Sensibility I have been starting a lot of English exercises on Grammar Tenses. I think that it is enought today.

Jestem bardzo zmęczona dzisiaj. Kiedy skończyłam słuchać "Rozważną i Romantyczną" zaczęłam robić ćwiczenia z gramatyki. Myślę że na dzisiaj wystarczy.