Kasia is a school girl.

  •  
  • 303
  • 0
  • 1
  • English 
Oct 16, 2015 04:40
Kasia is a school girl. Last year she saw a film about Wrocław. Since then she has been dreaming about going to Wrocław. Unfortunately, she don't have enought money to the trip. What is she doing now?

Kasia jest szkolną uczennicą. W tamtym roku widziała film o Wrocławiu. Od tej pory marzy o wyjeździe do Wrocławia. Niestety nie ma wystarczająco pieniędzy na podróż. Co ma teraz zrobić?