Sentences

  •  
  • 75
  • 0
  • 2
  • English 
Jan 29, 2019 16:07
I looked out for the bedroom window and it was dark outside. My daughter slept. I really like look at my daughter sleeps. This is seldom.
Spojrzałam przez okno sypialni, na dworze było ciemno. Moja córka spała. Naprawdę lubię patrzeć kiedy moja córka śpi. To jest rzadko.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app