I start to read one of my English books and I need to say that is t...

  •  
  • 101
  • 4
  • 2
  • English 
Jan 27, 2019 05:03
I start to read one of my English books and I need to say that is too hard for me. Very often I am losing track of my thoughts when I read. The detectives story has never been my favorite book. I decided that I will finish of it and I will read it again and again since I understand of all. Maybe some day I will be speaking fluently of English, but not yet.
Zaczełam czytać jedną z moich angielskich książek i muszę powiedzieć że jest za trudna dla mnie. Bardzo często gubię wątek. Kiedy czytam, bardzo często gubię wątek. Detektywistyczne książki nigdy nie będą moimi ulubionymi. Zdecydowałam, że skończę ją i będę czytać ją raz jeszcze i raz jeszcze aż zrozumiem wszystko. Może któregoś dnia będę mówić płynie po angielsku, ale jeszcze nie teraz.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app