Today I did another material witch SuperMemo.

  •  
  • 123
  • 0
  • 0
  • English 
Oct 2, 2015 19:35
Today I did another material witch SuperMemo. So far I'm very happy, because I repeated a few things of myself who I didn't understand propertly and with it isn't very satisfactory to me. I hope that I will a make everything, I'll be able to recognize the grammar tenses and I finally used their smoothly and correctly. Learning of myself is very nice, until they want to sit down for further lessons. I can't wait when a material alings me more less thematically with my exercise's book. I' m making a little progress. But now, it is not exaclly what I wanted. I will be comparison my old exercises with my new progress. I don't like to go back. I'm very happy so I decided that a fix knowledge with I have. I would like to do B1 level.

I thought that I translated this post in English (a similiar long post in Polish). But I can't. It's imposible! Why? Because it is a very good example. When I'm thinking in English I can write some posts, descriprions or short aticles. When I'm trying to translate in Polish - I can't do it exacly. The long sentenses may not be short.Dzisiaj zrobiłam kolejny materiał z SuperMemo. Jak do tej pory jestem bardzo zadowolona, ponieważ powtórzyłam sobie kilka rzeczy których nie rozumiałam właściwie i które nie satysfakcjonowały mnie. Mam nadzieję, że jak przerobię wszystko, będę umiała rozpoznawać czasy i będę wreszcie używała ich płynnie i poprawnie. Nauka sama w sobie jest bardzo przyjemna, aż się chce usiąść do dalszych lekcji. Nie mogę się doczekać, kiedy materiał wyrówna mi się z ćwiczeniami z mojej książki (ćwiczeniówki). Zrobiłam mały postęp. Ale teraz nie jest to dokładnie to co chciałam. Będę porównywać moje stare ćwiczenia z moim postępem. Nie lubię się cofać. Jestem bardzo zadowolona że zdecydowałam że utrwalę wiedzę jaką mam. Chciałabym mieć poziom B1.

Myślałam że przetłumaczę ten post na angielski . Ale się nie da. Jest to nie możliwe. Dlaczego? Ponieważ jest to bardzo dobry przykład. Kiedy myślę po angielsku mogę pisać posty, opisy czy niektóre artykuły. Kiedy próbuję przetłumaczyć je na język polski - nie potrafię zrobić tego dokładnie. Długie zdania nie mogą być krótkie.