If I would have time in the evening I will repeat all English verbs.

  •  
  • 129
  • 0
  • 1
  • English 
Feb 14, 2019 03:01
If I would have time in the evening I will repeat all English verbs.
Jeśli będę miała czas wieczorem powtórzę wszystkie czasowniki.