German 02

  •  
  • 380
  • 7
  • 1
  • Japanese 
Jan 6, 2018 08:29
German 02

Doitsugo wo benkyou shite orimasu. Yoroshiku onegaishimasu.

---

Mein knopf ist grösser.

Watashi no yubi ha ookiii.

https://68.media.tumblr.com/948b5d0f365e5343603a2d6386a13581/tumblr_p1xwcdgOO41s3sjuwo1_1280.jpg