K.S.'s Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

32
Entries Written

79
Corrections made

83
Corrections received

17
Friends

About me

Би Японд Монголын болон Оросын архэеологийн тухай сураж байна.
Монгол, Орсоос өөр дэлхийн янз янзын нутгийн соёлд сонирхолтай.
Үүний сайтинд та бүхэнтэй сургацгаж гэсэн юм.

Очень приятно!
Я Японский студент, изучась об археологии Монголии и Руссии.
Кроме этих стран, я интересуюсь культурами всего мира.
В этом сайте я хочу учиться с вами!


Read more

Latest entries

K.S.

Гёза фестиваль

Сегодня в моей лаборатории будет есть знаемый "гёза фестиваль", в которой мы будят есть много гёза. Я буду есть как много гёза...
 •  
 • 283
 • 2
 • 3
 • Russian 
Feb 7, 2016 00:40
K.S.

После долгого молчание

Добрый вечер. Был занят писать магистрную диссертацию, потому в долгое время не писал сочинения на этом сайте. Я хочу с сегодня еще раз...
 •  
 • 193
 • 0
 • 4
 • Russian 
Feb 6, 2016 23:58
K.S.

Уухай! With native lang

Энэ аян хоорондоо байсныг бичихийн өмнө би нэг баярлах мэдээллийн тухай хэмээж хэрэгтэй юм. Саяханаас, зам харгуйн байгуулахаар Японы ...
 •  
 • 389
 • 2
 • 3
 • Mongolian 
Aug 7, 2015 07:38
K.S.

Давно не написал

Я был в монгольской провинции и давно не написал сочинении в этом сайте. Предлагаю после писать, что были в моем пути.
 •  
 • 241
 • 0
 • 0
 • Japanese 
Aug 4, 2015 10:05
K.S.

Удаан бичээгүй

Маш удаан цагаар Монгол нутгийн хөдөөнд байгаад би сайтд нь нэг ч өгүүлбэлйиг бичин явуулаж чадаагүй шүү. Хооронд нь байсан юмын хувьд...
 •  
 • 283
 • 0
 • 1
 • Mongolian 
Aug 4, 2015 09:41
Read more