coolcono's entry (8)

Post an entry now!
coolcono Premium

Dan.

Dan. Tôi làm việc với Dan. Tôi nghĩ anh ấy rất tốt và siêng năng. Dan là người Mỹ, nhưng cha mẹ của Dan là người Việt. Dan không thể nói ...
 •  
 • 247
 • 0
 • 7
 • Vietnamese 
Jul 24, 2019 03:34
coolcono Premium

Gunshy.

Gunshy. Это идиома означит когда человек не хочет делать что-то, потому что у его было плохый опыть когда он это делал перед. Например, ...
 •  
 • 181
 • 0
 • 5
 • Russian 
Jul 24, 2019 03:26
coolcono Premium

Hôm qua tôi đã nói với một người việt.

Hôm qua tôi đã nói với một người việt. Cô ấy rất tốt và siêng năng. Tôi luôn luôn thích nói chuyện với cô ấy, những cô ấy không luôn luôn...
 •  
 • 270
 • 6
 • 10
 • Vietnamese 
Jul 23, 2019 13:09
coolcono Premium

你们喜欢动画片吗?

你们喜欢动画片吗?我喜欢看动画片,因为它们很有趣的和好笑的。 我的最喜爱的动画片是日本的。 我知道中国有一点点动画片,但我不看了它们。也许你们可以推荐我一些吗?
 •  
 • 152
 • 4
 • 2
 • Mandarin 
Jul 23, 2019 12:49
coolcono Premium

你们有问题跟懂粤语的口音吗?

你们有问题跟懂粤语的口音吗?今天我聊天了跟夫人。我很难过,因为她不好懂我。她说了她是粤语人,而且我知道我经常不懂他们.
 •  
 • 147
 • 1
 • 2
 • Mandarin 
Jul 21, 2019 10:49
coolcono Premium

Preaching to the choir.

Preaching to the choir. Мы говорим эту идиому когда человек сказает что-то люди кто только будет согласен с нему. Они не будет спорить ...
 •  
 • 124
 • 0
 • 2
 • Russian 
Jul 20, 2019 02:39
coolcono Premium

그녀는 때학에서 공부다. With native lang

그녀는 때학에서 공부다. 그녀는 참똑똑은 어자 입니다. 그녀는 좋는 적업를 칮을 소 있 기 위 해 수혹을 공부다.
 •  
 • 139
 • 0
 • 3
 • Korean 
Jul 8, 2019 12:20
coolcono Premium

나는 내 고양이를 사랑해오. With native lang

나는 내 고양이를 사랑해오. 그것은 Luigi 입니 하고 귀엽다. 내 고양이는 나로 포옹을 좋아합니다. 그것은 또한 못된다.
 •  
 • 151
 • 0
 • 4
 • Korean 
Jul 8, 2019 11:49