coolcono's entry (73)

Post an entry now!
coolcono Premium

Anh ấy tên là Mark.

Anh ấy tên là Mark. Anh ấy là người Đức và làm việc ở công ty máy vi tính. Mark thích làm việc của anh và kiểm rất nhiều tiền. Công ty ...
 •  
 • 496
 • 2
 • 13
 • Vietnamese 
Feb 28, 2017 23:38
coolcono Premium

Вам нравится рыбачать?

Вам нравится рыбачать? Мне не нравится рыбачать потому, что это очень скучное. Если я хотил бы есть рыбу, я был поехал в городе и купить ...
 •  
 • 460
 • 1
 • 13
 • Russian 
Feb 28, 2017 05:19
coolcono Premium

هو يريد أن يدرس الرعبي لانه يريد أن يسافر إلى مصر.

هو يريد أن يدرس الرعبي لانه يريد أن يسافر إلى مصر. يريد أن يسكن هناك لانه يريد أن يعمل في شركة نفت. يستطيع أن يتكلم قليل من العربي لانه ي...
 •  
 • 461
 • 9
 • 7
 • Arabic 
Feb 28, 2017 05:11
coolcono Premium

How do you use the past tense and use the conditional tense or would?

How do you use the past tense and use the conditional tense or would?
 •  
 • 419
 • 2
 • 2
 • Korean 
Feb 27, 2017 09:42
coolcono Premium

나의고양기는 지금 밁고 싶 지만 나는 음식을 없다. With native lang

나의고양기는 지금 밁고 싶 지만 나는 음식을 없다. 나는 가게에 가야한다. 나의과양이는 뚱뚱한기 때문에 나는 많인 음식을 사야한다.
 •  
 • 347
 • 3
 • 2
 • Korean 
Feb 27, 2017 09:31
coolcono Premium

私は車を買うたい。 With native lang

私は車を買うたい。私の猫は犬を見るできる。
 •  
 • 348
 • 0
 • 5
 • Japanese 
Feb 27, 2017 09:25
coolcono Premium

나는 책을 사고 싶기 때문에 나는 도시에 가고싶다. With native lang

나는 책을 사고 싶기 때문에 나는 도시에 가고싶다. 나는 슬푼기 때문에 나는 비싼 책을 살 주 없다.
 •  
 • 270
 • 0
 • 2
 • Korean 
Feb 27, 2017 05:16
coolcono Premium

Я хочу лiтати к уркаїн бо хочу говорити з Марую.

Я хочу лiтати к уркаїн бо хочу говорити з Марую. Вона дуже добра i менi подобаеться допомагати їй. Вона зараз може говорити англксий мова...
 •  
 • 380
 • 0
 • 12
 • Ukrainian 
Feb 27, 2017 04:42
coolcono Premium

هو سام.

هو سام. سام يريد أن يذهب ال مدينة لانه يريد أن ياكل هناك. يريد أن ياكل الرز ما دجاجة لانه يظن أنه لذيذ جدا. لا يستطيع أن يدفع و سام حزين...
 •  
 • 322
 • 4
 • 4
 • Arabic 
Feb 27, 2017 04:08
coolcono Premium

عندي سيارة قديمة لاني لا أريد أن أشتري سيارة جديدة.

عندي سيارة قديمة لاني لا أريد أن أشتري سيارة جديدة. أظن أن سيارةتي جيدة جدا رخيصة جدا. لا أحتاج أن أدفع كثيرا من النقود وأظن أني سوف أدفع...
 •  
 • 268
 • 2
 • 5
 • Arabic 
Feb 27, 2017 03:36
coolcono Premium

أريد أن أذهب إلى مدينة لانني أريد أن أشتري مجلة عن رياضة.

أريد أن أذهب إلى مدينة لانني أريد أن أشتري مجلة عن رياضة. أحب أن أقرا عن رياضه. أريد أن أشتري مجلة عن كمبوتر لانني أظن أن هم ممتع جدا.
 •  
 • 283
 • 1
 • 6
 • Arabic 
Feb 27, 2017 02:53
coolcono Premium

Когда я был малчеком, мне очень нрависоль Garfield.

Когда я был малчеком, мне очень нрависоль Garfield. Я думаю что он был самий лушчий кот в море, но сейчас думаю что он очень глупий и ску...
 •  
 • 403
 • 0
 • 23
 • Russian 
Feb 26, 2017 11:38
coolcono Premium

我想去中国,所以我会偷熊猫。

我想去中国,所以我会偷熊猫。它们很可爱,而且每个人爱它们。 熊猫很贵而且我不会付钱。我需要偷熊猫,而且我觉得它将简单,因为熊猫很慢。我也需要偷一些树,因为它们需要吃。
 •  
 • 936
 • 3
 • 14
 • Mandarin 
Feb 26, 2017 11:31
coolcono Premium

그녀는 가게에 가야한다. With native lang

그녀는 가게에 가야한다. 그녀는 사과들을 사고 싶다. 그녀는 사탕을 사고싶지만 사탕을 안 사야한다.
 •  
 • 451
 • 0
 • 8
 • Korean 
Feb 25, 2017 05:34
coolcono Premium

Tôi muốn ăn đồ ăn Việt, nhưng tôi không thể tìm thấy nhà hàng Việt ở đây.

Tôi muốn ăn đồ ăn Việt, nhưng tôi không thể tìm thấy nhà hàng Việt ở đây. Tôi rất buồn, nhưng tôi phải hỏi người Việt ở đây và có lẽ họ...
 •  
 • 676
 • 11
 • 16
 • Vietnamese 
Feb 24, 2017 13:07
coolcono Premium

Что я думал был страшное когда я был малчеком? With native lang

Что я думал был страшное когда я был малчеком? Мне очень нравится читать Scary Stories to Tell in the Dark. Там есть три книгы и они все ...
 •  
 • 657
 • 7
 • 12
 • Russian 
Feb 24, 2017 09:38
coolcono Premium

我想去中国,因为我想看看龙。

我想去中国,因为我想看看龙。我听说了它们危险而且它们喜欢吃美国人。我需要说我是中国人,所思它们不将吃我。你们不应该说该我是美国人!
 •  
 • 660
 • 6
 • 11
 • Mandarin 
Feb 24, 2017 09:23
coolcono Premium

Я хочу купити їй подарунок, бо вона дуже добрий i менi подобаеться говорити з...

Я хочу купити їй подарунок, бо вона дуже добрий i менi подобаеться говорити з їй.
 •  
 • 549
 • 6
 • 7
 • Ukrainian 
Feb 21, 2017 06:15
coolcono Premium

Там есть много вешь которые я не могу обьяснить?

Там есть много вешь которые я не могу обьяснить? Я не знаю если там есть привидение, но знаю что там есть много вешь которые я не могу об...
 •  
 • 625
 • 4
 • 12
 • Russian 
Feb 21, 2017 05:12
coolcono Premium

그는 도시에 가고싶지만 그는 차를 없다. With native lang

그는 도시에 가고싶지만 그는 차를 없다. 그는 차를 사고싶기 때문에 그는 지겁을 찾고싶다. 그는 도시에서 지겁을 착을 수 있다.
 •  
 • 407
 • 0
 • 3
 • Korean 
Feb 21, 2017 02:35