coolcono's entry (132)

Post an entry now!
coolcono Premium

Мне нравится имя Светлана.

Мне нравится имя Светлана. Я думаю, что она очень красивая имя. По-англкскиы, свет значит "Light". Я думаю что на англиским язы...
 •  
 • 586
 • 0
 • 10
 • Russian 
Aug 31, 2016 04:50
coolcono Premium

我喜欢看电视,但我不喜欢看电影。

我喜欢看电视,但我不喜欢看电影。我觉得好多电影很笨。有好多本好笑的电影和我不喜欢它们。 我喜欢看电视,因为我会学和我喜欢学。
 •  
 • 660
 • 0
 • 8
 • Mandarin 
Aug 31, 2016 04:45
coolcono Premium

Я думаю, что "считать" очень интересное слов.

Я думаю, что "считать" очень интересное слов. Это значит думать, но это с и читать. Когда он читат что-нибудь, он может думать ...
 •  
 • 719
 • 7
 • 10
 • Russian 
Aug 31, 2016 04:20
coolcono Premium

Я интроверт и мне не нравится работать с людям.

Я интроверт и мне не нравится работать с людям. Я могу мало разговорить, но тогда мне надо спать. Я думаю, что они думают что я очень доб...
 •  
 • 712
 • 4
 • 13
 • Russian 
Aug 29, 2016 11:22
coolcono Premium

Bạn thích thành phố lớn hay nhỏ?

Bạn thích thành phố lớn hay nhỏ? Tôi thích thành phố nhỏ và sống ở thành phố nhỏ. Tôi không thể sống ở thành phố lớn vì tôi nên mets. Tôi...
 •  
 • 645
 • 4
 • 15
 • Vietnamese 
Aug 29, 2016 11:17
coolcono Premium

我觉得狮子是还怕。

我觉得狮子是还怕。我觉得它们想吃我。我也觉得它们是漂亮和我相玩跟它。我能跑很快,但我觉得狮子最快。它们将吃我。
 •  
 • 593
 • 4
 • 13
 • Mandarin 
Aug 29, 2016 11:14
coolcono Premium

나는 호수를 본다. With native lang

나는 호수를 본다. 아이는 방에서 잔다. 개는 꽇를 먹는다.
 •  
 • 425
 • 1
 • 7
 • Korean 
Aug 28, 2016 01:12
coolcono Premium

Han vil kjøpe en bil fordi han vil kjøre til byen.

Han vil kjøpe en bil fordi han vil kjøre til byen. Han vil jobbe en mange fordi han vil kjøpe en hus med en soverom. Han likker sove.
 •  
 • 450
 • 0
 • 1
 • Norwegian 
Aug 26, 2016 05:03
coolcono Premium

Я повинен працювати бо я люблю купити речi.

Я повинен працювати бо я люблю купити речi. Менi також подобаєтся купити речi для дитина. Менi подобаєстя допомагити вони.
 •  
 • 477
 • 0
 • 11
 • Ukrainian 
Aug 26, 2016 03:21
coolcono Premium

Tôi có một con chó.

Tôi có một con chó. Nó tên là Lucky và nó rất tốt. Tôi yêu chơi với nó, nhưng nó cũng rất to. Chơi tình với nó rất khó vì nó rất to.
 •  
 • 634
 • 5
 • 20
 • Vietnamese 
Aug 26, 2016 03:16
coolcono Premium

Je suis allé en France une fois.

Je suis allé en France une fois. J'ai la France était un pays trés belle et il y plein des habitents gentiles. Je suis trise parce qu...
 •  
 • 441
 • 0
 • 7
 • French 
Aug 26, 2016 03:13
coolcono Premium

Я думаю, что сейчас я пишу лучше чем я пишал, но у меня уже есть много ошиби.

Я думаю, что сейчас я пишу лучше чем я пишал, но у меня уже есть много ошиби. У меня есть проблем с слов и них она, он , оно. Мне тоже н...
 •  
 • 631
 • 0
 • 11
 • Russian 
Aug 26, 2016 03:11
coolcono Premium

Nos achamos que ela é muito linda.

Nos achamos que ela é muito linda. Ela mora na Brazil e não fala inglêse. Nos precisom comprar um avião porque não possemos ir com um bic...
 •  
 • 530
 • 3
 • 10
 • Portuguese(Brazil) 
Aug 26, 2016 03:08
coolcono Premium

我喜欢吃中国米饭。

我喜欢吃中国米饭。我想去在中国,因为我能吃一多中国米饭。我觉得中国米饭很便宜。我希望我能去中国。
 •  
 • 689
 • 1
 • 9
 • Mandarin 
Aug 26, 2016 03:02
coolcono Premium

هو من مدينة كبيرة في اميركا.

هو من مدينة كبيرة في اميركا. يريد أن يدرس في كولية لانه يظن أن يستطيع أن يكسب كشيرا من نقود. يريد أن يعمل في شركة كبيرة في مصر لان هناك ك...
 •  
 • 382
 • 0
 • 6
 • Arabic 
Aug 26, 2016 02:58
coolcono Premium

개는 나무를 본다.

개는 나무를 본다. 아이 개를 놀는다. 새는 빵을 먹는다. 나는 방에서 잔다.
 •  
 • 382
 • 0
 • 4
 • Korean 
Aug 25, 2016 05:07
coolcono Premium

Chị ấy muốn đi thành phố vì muốn mua con mèo.

Chị ấy muốn đi thành phố vì muốn mua con mèo. Chị ấy thích chơi với mèo vì chúng rất dễ thương. Chị ấy không có méo, nhưng chị ấy có con ...
 •  
 • 584
 • 4
 • 18
 • Vietnamese 
Aug 25, 2016 04:48
coolcono Premium

我觉得她是可爱。

我觉得她是可爱。她是中国人,但她在美国英文学。 我想帮她,因为我知道英文很难。我也觉得她是可爱和我希望她觉得我很不错。
 •  
 • 623
 • 1
 • 9
 • Mandarin 
Aug 25, 2016 04:41
coolcono Premium

Её зовут Маша.

Её зовут Маша. Она русскиая и жит в Россий. Она очень красивая и тоже очень умниая. Она говорит англиский и русский и она будет учится ки...
 •  
 • 998
 • 0
 • 10
 • Russian 
Aug 25, 2016 04:37
coolcono Premium

Ich habe eine Menge von Overwatch gespielt.

Ich habe eine Menge von Overwatch gespielt. Ich habe es gern. Mein Lieblingscharakter ist Mei. Sie hat eine Eiswaffe. Sie ist ein Vertigi...
 •  
 • 395
 • 0
 • 1
 • German 
Aug 25, 2016 04:15