coolcono's entry (92)

Post an entry now!
coolcono Premium

나는 사캉을 사고싶 기 때문에 나는 가게에 가고싶다. With native lang

나는 사캉을 사고싶 기 때문에 나는 가게에 가고싶다.
 •  
 • 520
 • 3
 • 5
 • Korean 
Nov 29, 2016 02:00
coolcono Premium

Anh ấy tên là Daniel.

Anh ấy tên là Daniel. Anh ấy là người Việt, nhưng sống ở Mỹ. Tôi nghĩ anh ấy rất thông minh và anh có thể nói tiếng Việt và tiếng Anh. ...
 •  
 • 581
 • 9
 • 13
 • Vietnamese 
Nov 29, 2016 00:40
coolcono Premium

Вам нравистя пить колу?

Вам нравистя пить колу? Мне не нравится пить колу потому, что если я пию много колу, я буду толстый. Когда я очень усталый, мне надо пить...
 •  
 • 529
 • 2
 • 13
 • Russian 
Nov 29, 2016 00:37
coolcono Premium

我想买恐龙和中国的龙。

我想买恐龙和中国的龙。我觉得它们很有趣的。恐龙不喜欢中国的龙,因为恐龙由于小中国的龙。它们觉得龙将吃它们。 我需要选择恐龙或龙。
 •  
 • 709
 • 2
 • 18
 • Mandarin 
Nov 28, 2016 10:18
coolcono Premium

Tôi thích nói chuyện với người Việt vì chúng rất tốt.

Tôi thích nói chuyện với người Việt vì chúng rất tốt. Tôi không thể hiểu mọi người và tôi rất buồn. Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều giốn...
 •  
 • 606
 • 5
 • 13
 • Vietnamese 
Nov 28, 2016 10:07
coolcono Premium

The Monster at the End of the Book.

The Monster at the End of the Book. Es ist ein Buch für Kinder und als ich ein kleines Kind war, hatte ich es gern. Der Held ist Grover a...
 •  
 • 389
 • 0
 • 2
 • German 
Nov 27, 2016 03:55
coolcono Premium

Ми хочемо їсти в мiсте бо тут есть багато хорошо рестарани.

Ми хочемо їсти в мiсте бо тут есть багато хорошо рестарани. Я хочу їсти риба бо я думаю що це смачно. Я думаю що риба дуже дешево и можу ...
 •  
 • 511
 • 1
 • 6
 • Ukrainian 
Nov 27, 2016 03:42
coolcono Premium

나는 식픔을 사고싶 기 때문에 나는 먹고싶다. With native lang

나는 식픔을 사고싶 기 때문에 나는 먹고싶다. 나는 도시에 간다. 나는 빵를 사고시 기 때몬에 나는 그를 먹고싶다.
 •  
 • 634
 • 1
 • 5
 • Korean 
Nov 27, 2016 03:38
coolcono Premium

我喜欢学中文,因为我觉得中国人很不错。

我喜欢学中文,因为我觉得中国人很不错。我聊天跟它们,而且他们喜欢该我会说中文。中文很难,所以一些人学它。我觉得说中文很难,虽然我会写一些。 我也想去中国,所以我能吃中国的饭。我只吃了美国的饭,所以我想吃地道的中国的饭。我觉得它很好吃。
 •  
 • 532
 • 0
 • 8
 • Mandarin 
Nov 27, 2016 03:23
coolcono Premium

How would you make a sentence with so that?

How would you make a sentence with so that?
 •  
 • 555
 • 14
 • 3
 • Mandarin 
Nov 27, 2016 01:41
coolcono Premium

Tôi muốn đi đến thành phố vì thế tôi có thể đi đến số thu.

Tôi muốn đi đến thành phố vì thế tôi có thể đi đến số thu. Tôi muốn thấy con một sự tư và còn một gấu. Tôi nghĩ chúng rất hay, nhưng ch...
 •  
 • 449
 • 2
 • 19
 • Vietnamese 
Nov 27, 2016 00:49
coolcono Premium

Вам нраивтся писать на русским язык?

Вам нраивтся писать на русским язык? Мне не нраивтся писать на англксим язык. Когда учал в Школе, я всегда не любил англсики язык. Я не м...
 •  
 • 526
 • 0
 • 11
 • Russian 
Nov 26, 2016 23:33
coolcono Premium

Moo.

Moo. Nó đã chết và tôi rất buồn. Tôi nghĩ nó đã rất tốt và dễ thương. Nó không đá thích trong khi tôi đã chơi với các chân của nó.
 •  
 • 576
 • 11
 • 9
 • Vietnamese 
Nov 26, 2016 23:14
coolcono Premium

Что мне кажется интересное?

Что мне кажется интересное? Мне нравится смотреть телевисор сериал. Я люблю смешные сериал потому, что они хорошое для меня. Если мне был...
 •  
 • 566
 • 8
 • 10
 • Russian 
Nov 26, 2016 09:55
coolcono Premium

هو يريد أن يذهب إلى مدينة لانه يريد أن يشتري سيارة.

هو يريد أن يذهب إلى مدينة لانه يريد أن يشتري سيارة. ليس عنده سيارة ويحتاج أن يشيتره. عنده كثيرا من النقود ويريد أن يشتري سيارة فاخرة جدا....
 •  
 • 660
 • 5
 • 21
 • Arabic 
Nov 26, 2016 02:06
coolcono Premium

나는 개를 사고싶 기 때문에 나는 개를 보소싶다. With native lang

나는 개를 사고싶 기 때문에 나는 개를 보소싶다.
 •  
 • 516
 • 8
 • 4
 • Korean 
Nov 25, 2016 01:23
coolcono Premium

I have am having trouble with because.

I have am having trouble with because. I know if it is a noun 때몬 기 때에 Clause. Any other help?
 •  
 • 505
 • 4
 • 2
 • Korean 
Nov 24, 2016 09:42
coolcono Premium

나는 도시에 가고싶기 때에 나는 먹고싶다.

나는 도시에 가고싶기 때에 나는 먹고싶다. 나는 안 먹ㄹ 수 있다기 때에 나는 돈을 안 갖다.
 •  
 • 510
 • 4
 • 3
 • Korean 
Nov 24, 2016 08:00
coolcono Premium

Ben bir eve satın almak istiyorum zira uyumak istiyorum.

Ben bir eve satın almak istiyorum zira uyumak istiyorum. O ekmek satın almak istiyor zira yemek istiyor. Ben çok parali ve çok ekmek satı...
 •  
 • 739
 • 5
 • 7
 • Turkish 
Nov 24, 2016 07:26
coolcono Premium

Aku tidak harus kerja.

Aku tidak harus kerja. Dia harus kerja. Aku akan baca buku. Dia tidak akan baca buku kerena dia harus kerja.
 •  
 • 431
 • 2
 • 8
 • Indonesian 
Nov 24, 2016 07:20