coolcono's entry (164)

Post an entry now!
coolcono Premium

他想到银行去,因为他想那他的钱。

他想到银行去,因为他想那他的钱。他想买一自行车。虽然他也有一汽车,但他想买一自行车,因为他是胖。他需要锻炼。
 •  
 • 476
 • 0
 • 10
 • Mandarin 
Oct 31, 2016 04:29
coolcono Premium

أريد أن أذهب إلى سوق لاني أريد أن أشتري طعام.

أريد أن أذهب إلى سوق لاني أريد أن أشتري طعام. أريد أن أشتري تفاح و صودا. أحب أن أشرب صوا لكن أنا سوف سمين جدا. أحتاج أن أشرب قليل.
 •  
 • 564
 • 3
 • 16
 • Arabic 
Oct 31, 2016 03:32
coolcono Premium

Вам нравится читать?

Вам нравится читать? Я не люблю читать потому, что думаю это может быт скучно. Если мне надо читать что-нибудь, я хотил был читать что-ни...
 •  
 • 743
 • 5
 • 15
 • Russian 
Oct 31, 2016 01:23
coolcono Premium

У меня нет Селфон. With native lang

У меня нет Селфон. Я думаю что мне не надо оно потому, что они очень догорые. Я думаю что у все мир ест селфон, но у меня нет. Если у мен...
 •  
 • 768
 • 1
 • 14
 • Russian 
Oct 31, 2016 01:06
coolcono Premium

Eu preciso escrever algo mas eu não sei que.

Eu preciso escrever algo mas eu não sei que. Eu acho que vou escrever de uma regrigerante. Eu muito gusto beber Sprite. Vocês querais beb...
 •  
 • 477
 • 0
 • 9
 • Portuguese(Brazil) 
Oct 30, 2016 01:51
coolcono Premium

Bạn thích xem phim không?

Bạn thích xem phim không? Tôi rất thích xem phim dựa. Tôi cũng thích phim trẻ em và chúng luôn luôn rất tốt. Bạn biết Shrek không? Tôi ...
 •  
 • 594
 • 3
 • 16
 • Vietnamese 
Oct 30, 2016 01:43
coolcono Premium

Tôi thích nghe âm nhạc.

Tôi thích nghe âm nhạc. Bạn thích nghe âm nhạc không? Tôi rất thích nghe thế Rolling Stones. Họ là người Anh và tôi thích mọi điều thíc...
 •  
 • 637
 • 4
 • 22
 • Vietnamese 
Oct 30, 2016 01:00
coolcono Premium

Ben sehire gitmek istiyorim zira ben şeker satın almak istiyorim.

Ben sehire gitmek istiyorim zira ben şeker satın almak istiyorim. O şehire gitmek istiyor zira o bir fil görmek istiyor.
 •  
 • 437
 • 0
 • 8
 • Turkish 
Oct 30, 2016 00:55
coolcono Premium

Его зовут Тони и ему нравится учится русская язык.

Его зовут Тони и ему нравится учится русская язык. Он думает что русским очень добрые люди и ему нравится когда он может роговорить с ним...
 •  
 • 625
 • 3
 • 13
 • Russian 
Oct 30, 2016 00:46
coolcono Premium

그들은 가교에서 사과를 먹고싶다. With native lang

그들은 가교에서 사과를 먹고싶다. 나는 너를 둡은다. 너는 우유를 마신다.
 •  
 • 456
 • 2
 • 2
 • Korean 
Oct 30, 2016 00:34
coolcono Premium

我想去日本,因为我想看Godzilla。

我想去日本,因为我想看Godzilla。他是很大而且他能破坏我们的城市。我想谈跟他,因为我想停止他。我不知道,如果我能停止他。他很可恶。
 •  
 • 554
 • 2
 • 8
 • Mandarin 
Oct 30, 2016 00:29
coolcono Premium

他想到城市去,因为他看看动物园。

他想到城市去,因为他看看动物园。他在小镇住,所以他不能看看动物园。他想在那里一龙看看。 他不知道该它们不那里住。他需要中国去,如果他想看龙。 他将很难过。
 •  
 • 509
 • 1
 • 7
 • Mandarin 
Oct 30, 2016 00:13
coolcono Premium

Anh ấy tên là Bên. With native lang

Anh ấy tên là Bên. Anh ấy là người Pháp và sống ở Kanada. Anh ấy sống ở thành phố rất lớn và anh ấy không phải xe oto vì anh ấy có thể mu...
 •  
 • 545
 • 0
 • 18
 • Vietnamese 
Oct 29, 2016 11:22
coolcono Premium

Какне юмор вам нравится?

Какне юмор вам нравится? Я люблю юмор с хорошими диалог. Я не люблю секс юмор, но когда я был малчеким, мне очень нравитил это юмор. Сейч...
 •  
 • 725
 • 4
 • 12
 • Russian 
Oct 29, 2016 05:25
coolcono Premium

أريد أن أذهب إلى مدينة لانني أريد أن أشتري طعام.

أريد أن أذهب إلى مدينة لانني أريد أن أشتري طعام. أريد أن أشتري أن دجاج او لحم بقر. أريد أن أشتري تفاحة أيض. أحب أن أكل تفاحة.
 •  
 • 513
 • 3
 • 14
 • Arabic 
Oct 28, 2016 09:39
coolcono Premium

Здесь в США есть много люди с дорогими машиним.

Здесь в США есть много люди с дорогими машиним. Я думаю что это тупое потому, что они не могут тратить для их. Они должни много денег и я...
 •  
 • 644
 • 2
 • 12
 • Russian 
Oct 28, 2016 09:36
coolcono Premium

Я повинен писати щось але не знаю що я повинен писати.

Я повинен писати щось але не знаю що я повинен писати. Менi треба слов тому могу писати щось цiкавий. Мабу я повинен писати щось o кiт. я...
 •  
 • 671
 • 5
 • 9
 • Ukrainian 
Oct 26, 2016 23:34
coolcono Premium

他叫Godzilla。

他叫Godzilla。他是日本怪兽。他想破坏好多城市,因为他恶人。他也很大,所以我们需要站他。
 •  
 • 546
 • 0
 • 8
 • Mandarin 
Oct 26, 2016 09:48
coolcono Premium

Его зовут Носфатру.

Его зовут Носфатру. Он от Гермни и он очень старшный. Я не видел его филм, но слышал что он очень старшный хотя бы он очень старый. Я дол...
 •  
 • 655
 • 0
 • 9
 • Russian 
Oct 26, 2016 09:28
coolcono Premium

Я видал русску даму и начал говорить по-русский с ней.

Я видал русску даму и начал говорить по-русский с ней. Я был оченл счастлив потому, что она поняла мне, но я был тоже очень усталый и мож...
 •  
 • 571
 • 2
 • 10
 • Russian 
Oct 26, 2016 09:08