Ông ấy tên là Martin.

  •  
  • 406
  • 0
  • 10
  • Vietnamese 
Sep 7, 2017 04:10

Ông ấy tên là Martin. Ông là người Đức, nhưng sống ở Mỹ. Ông nói tiếng Đức, tiếng Pháp, và tiếng Anh. Martin muốn học tiếng Việt, nhưng nghĩ nó rất khó. Tôi nghĩ Martin nên viết ở Lang- 8 vì đây có rất nhiều người Việt tốt. Mọi người Việt ở Lang- 8 rất thông minh và siêng năng.