Anh ấy tên là Tim.

  •  
  • 294
  • 1
  • 12
  • Vietnamese 
Sep 25, 2017 00:13

Anh ấy tên là Tim. Tim bàn của tôi. Tôi nghĩ Tim rất tốt và vui vẻ. Anh không thích tập thể dục vì thế Tim rất béo. Tim thích chơi máy vi tính trò chơi. Tôi cũng thích chơi máy vi tính trò chơi.