Tôi đã mua một con chó.

  •  
  • 464
  • 5
  • 16
  • Vietnamese 
Sep 1, 2018 11:23
Tôi đã mua một con chó. Nó tên là TJ và nó rất dễ thương. Tôi thích chơi với TJ, nhưng TJ rất nghịch ngợm và thích chiến đấu tới. Tôi yêu TJ và thích ôm nó. Nó có rất nhiều năng lượng và tôi không thể luôn luôn với nó chơi.