Tôi thích nói chuyện với người Việt vì chúng rất tốt.

  •  
  • 585
  • 5
  • 13
  • Vietnamese 
Nov 28, 2016 10:07

Tôi thích nói chuyện với người Việt vì chúng rất tốt. Tôi không thể hiểu mọi người và tôi rất buồn. Tôi nghĩ Việt Nam có rất nhiều giống và nó rất khó hiểu mọi người. Tôi nghĩ một chút có thể hiểu tôi.....