Moo.

  •  
  • 547
  • 11
  • 9
  • Vietnamese 
Nov 26, 2016 23:14

Moo. Nó đã chết và tôi rất buồn. Tôi nghĩ nó đã rất tốt và dễ thương. Nó không đá thích trong khi tôi đã chơi với các chân của nó.