Anh ấy tên là Mark.

  •  
  • 400
  • 2
  • 13
  • Vietnamese 
Feb 28, 2017 23:38

Anh ấy tên là Mark. Anh ấy là người Đức và làm việc ở công ty máy vi tính. Mark thích làm việc của anh và kiểm rất nhiều tiền. Công ty của anh ấy rất nổi tiếng vì nó tăng rất nhiều tiền.