Dan.

  •  
  • 368
  • 1
  • 11
  • Vietnamese 
Jul 24, 2019 03:34
Dan. Tôi làm việc với Dan. Tôi nghĩ anh ấy rất tốt và siêng năng. Dan là người Mỹ, nhưng cha mẹ của Dan là người Việt. Dan không thể nói tiếng Việt vì vậy tôi rất buồn vì tôi muốn luyện tập nói chuyện với anh ấy. Dan có thể hiểu một chút tiếng Việt vì tôi đã nói anh ấy "Chào anh "và anh ấy đã hiểu tôi.