Bạn thích sếp của bạn không?

  •  
  • 282
  • 2
  • 8
  • Vietnamese 
Jan 29, 2018 02:59
Bạn thích sếp của bạn không? Tôi thích sếp của tôi. Ông ấy tên là Chad. Tôi nghĩ Chad rất tốt và cũng rất siêng năng. Ông luôn luôn thích làm việc và tôi thích ông vì ông không rất lười. Tôi đã có các sếp lưới và nghĩ họ không là sếp rất tốt.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app