Мода та екологія

  •  
  • 21
  • 1
  • 1
  • Ukrainian 
Aug 18, 2019 23:04
Мода та екологія
Чи треба мені щось сказати?
Це дуже цікаво.
Мене цікавить мода.
У моді екологія є значним прогресом.
Я дуже вражений.
Так, це відмінний вибір.
Приємно з вами поговорити.
Moda i ekologia
Czy mam coś powiedzieć?
To bardzo interesujące.
Bardzo mnie interesuje moda.
W zakresie mody, ekologia to ogromny postęp.
Wywiera na mnie bardzo głębokie wrażenie.
Tak, to doskonały wybór.
Bardzo przyjemnie się z panem rozmawia.

Fashion and ecology
Should I say something?
This is very interesting.
I am interested in fashion.
In fashion, ecology is a significant progress.
I am really impressed.
Yes, this is an excellent choice.
It is nice to talk to you.