Corrections made for sakurasan (6)

MFUN
 • 197
 • Danish
 • German, Portuguese(Brazil)
made 4 corrections for sakurasan
got 0 corrections from sakurasan

I morgen Jun 4, 2013 09:26

hej... i dag 05-03-2012 Mar 8, 2012 10:06

min dag Feb 29, 2012 09:31

Jeg hedder Natasja Feb 28, 2012 11:26

Iddy
 • 90
 • Danish
 • German
made 2 corrections for sakurasan
got 0 corrections from sakurasan

lærer lockout Danmark Apr 23, 2013 22:28


 • 328
made 1 corrections for sakurasan
got 0 corrections from sakurasan

doodles Mar 10, 2012 05:44

 • Danish
 • English, Japanese
made 2 corrections for sakurasan
got 0 corrections from sakurasan

øve Mar 4, 2012 04:16

min dag Mar 1, 2012 02:26

GTOJP
 • 991
 • Japanese
 • Spanish, Mandarin
made 1 corrections for sakurasan
got 0 corrections from sakurasan
mana
 • 193
 • Japanese
 • English
made 1 corrections for sakurasan
got 0 corrections from sakurasan