Idem u Germaniju sledeće godine.

  •  
  • 136
  • 0
  • 1
  • Serbian 
Nov 11, 2017 07:48
Idem u Germaniju sledeće godine.
Mislim da naučim Nemečki jezik.
Onda moraću da učim 4 jezika svakog dana.
Ne redovno učim španski ili francuski.
Još uvek dobro pričam francuski, mislim.
Nadam se da takođe možeću da idem u Srbiju kada ja sam u Evropu.
Nisam siguran o tome sada.
Želim da znam uskoro tako da mogu da pričam sa rođakom.
Trebao bih da pričam s njom bez obzira...ali sam još stidljiv.