Grčka lica.

  •  
  • 36
  • 1
  • 1
  • Serbian 
Aug 19, 2019 10:30
Ja idem u grčku crkvu jer nija srpsku crkvu blizu mene. i sve su pravoslane.
Kada ja sam u srpskoj crkvi, uvek mi je smešno koliko visoki su svi.
Srbi, i imam srpsku krv, su veći od kanadskih ljudih.
Niko u ovoj grčkoj crkvi je tako visok, ali neki imaju slična lica.
Njih lica su okrugla i obrve su velike i lepog oblika.
Uvek tako smešno mi je.
Vrlo sviđa mi se.