Medicinske sestre

  •  
  • 44
  • 2
  • 1
  • Serbian 
Sep 7, 2019 00:42
Moja devojka je medicinska sestra.
To je duga reč.
Šta kaže bolesnik kad nešto važno se dešava i mu treba medicinska sestra SADA? "Sestro!"?
Na Engleskom bi rekao "Nurse!"
Da li obično koristite kraću reč, kao prosto "sestra"?
To bi bilo zbunjujuće.
"Moja devojka je sestra" lol to ne valja.
Možda mogu da kažem da "moja devojka radi kao sestra," ali još nisam siguran.
Mogao bih da pitam moju rođaku o reči, ali trebala mi je tema o čemu da pišem ovde danas.
Rođaka isto je medicinska sestra.
Raditi kao medicinska sestra je teško.
Sati su dugi i bolesnici su smetni.
Bar, u Kanadi, medicinske sestre su dobro plaćene.
Ne znam šta je slućaj u Srbiji.