Naputenost i usamljenost

  •  
  • 43
  • 1
  • 1
  • Serbian 
Jun 21, 2019 08:19
Moj rečnik daje mi dve reči za "loneliness:" napuštenost i zsamljenost.
Kako se razlikovaju?
Engleski jezik ima dve reči: solitude i loneliness.
Solitude ne mora biti loša stvar svakog puta.
Deli koren sa reči(om?) solace, koja isto znači udobnost.
Loneliness, ovo je bolest, ovo je kuga.
Loneliness se oseća kao ubi dušu.
Na engleskom kažemo "soul crushing;" trebao bih reći prosto "porazna" ili nešto literalno kao "slomijući dušu."
To ne zvuči ispravno meni.
U svakom slučaju, kako se osećate kad slušite ove reči?
Pitam se da li postoji srpska pesma koja lepo koristi jednu ili drugu reč.
Čudno je kako tužna stvar može da bude loša i lepa, ipak možda nije lepa, a nešto ne tak u ljudima.
Isto često razmotrim ovu temu.
Ja zastranim od prve teme.
Nisam jedan ili drugi, ne brunite; prosto sam razmotrio ideju jer vidim (koja god reč je ispravna za lonely) ljude.
Ljudi su tako "lonely," i tako teško je raditi bilo šta o tome.
Niko ne znaju šta raditi kad vidite ga.
Želim da naučim način sa kim mogu da pomažem.
Svet je pun tuge, tako da se molimo.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app