Svaki dan želim da nešto pišem a svaki dan ne pišem ništa.

  •  
  • 36
  • 5
  • 2
  • Serbian 
Aug 18, 2019 10:37
Svaki dan želim da nešto pišem a svaki dan ne pišem ništa.
Ranije, pisati na lang-8 uvek he bilo moje najomiljeno deo dana.
Ne znam šta pisati.
Bar korigovam malo svakog dana.
Mislim da ovo, koliko često (ili redko) pišem ovde, ja tema na kojom najčešći pišem.
Lol, pa šta može raditi?
Brzo učim osnovno deo jezika, ali nikada ne mogu da savladam srednji zid.
U poslednije vreme, dobro učim latinski jezik, brže nego sam učio sve druge jezike koje znam.
OVA GODINA BIĆE GODINA U KOJI RADIĆU GA! SAVLADAĆU SREDNJI ZID! KONAČNO, PRIČAĆU DOBRO JEZIK MOJE PORODICE.
Vidićemo :P nadam se da bar učim nešto kad ja sam u Srbiji i da nisam previše stidljiv kao uvek.