"O čemu misliš u poslednje vreme?"

  •  
  • 118
  • 0
  • 1
  • Serbian 
Jan 26, 2018 02:24
"O čemu misliš u poslednje vreme?"
Moja prijateljica mi često pitaje ovo pitanje.
Ona je veoma iskren kada ovo pitaje.
U poslednje vreme, mislim o snu.
Zaspao i probudio sam se kasno, ponovo.
To je dosadno, i zamislim da je to dosadno vam da čitate o tome svakog dana.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app