Srećan Vidovdan!

  •  
  • 62
  • 1
  • 1
  • Serbian 
Jun 29, 2019 10:58
Srećan Vidovdan!
Da li kažete "Srećan Vidovdan" u Srbiji?
Nadam se tako. Pričao sam sa srpskom klijentom na poslu danas, i poslao sam poruku svom rođaki.
Jeste li radili što bilo interesno danas?
Šta obično radite na Vidovdan?
U Nijagru (grad u Kanadi) postoji veliki Srpski piknik, ali nikad ne mogu da idem tamo.
Kanade(ski?) dan je prvi jula, tako da uvek radim isti vikend.
Sledeće godine, neću raditi na ovom baru, i možeću da idem tamo sa babom!
Rekao sam to prošle godine :P
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app