A nyelvek, amiket tanulom

  •  
  • 344
  • 4
  • 5
  • Hungarian 
Sep 7, 2016 00:56 Hungarian magyar languages
Sziasztok! Hogy vagytok ma? ^_^

Két nappal ezelőtt első alkalommal magyarul írtam, és bár nagyon nehéz írni volt, még sikerültem meglepően jól írni és kevés súlyos hibát követtem el. Még mindig elég nehéz írni, mert a szókincsem nagyon kicsi, így szinte minden szót, amit használok, kell kikeresnem. Azonban a szókincsem fog növekszik, ha a lehető legnagyobb gyakorolok és a nyelvet használom. Magyar egy nagyon szép és érdekes nyelv, tehát szívesen fogok türelmes lenni. ^_^

Megpróbálok egy kicsit a nyelvekről írni, amelyeket már jól írok. (Helyes azt mondani, hogy "The languages I already write well in" mint "A nyelvek, amelyeken már jól írok"? Tudom, hogy egy -ul használ, amikor a nyelv nevét használ, de nem tudom, hogyan a tényleges főnevet "nyelv" használja). Akárhogy is, most tudok jól három nyelv: franciául, spanyolul és norvégul. Is hollandul tudok, de ez hosszú idővel ezelőtt, hogy azon a nyelven írtam. Nem tudom, hogy melyik nyelv a legjobb, azok között, amelyeket említettem. Ezek mind elég jók: nagyon kevés hibát követek el, amikor rajtuk írok, és minden nyelv szókincse nem túl kicsi; nem nagyon széleskörű, de ugyanakkor is nem rossz.

Nem biztos vagyok benne, hogy melyik nyelv a kedvencem, ehelyett egy dolgot igen biztosan tudok: nagyon szeretek mindenen írni. Már néhány évig az idegen nyelv a szenvedélyem, így mindig sok időt arra töltök, hogy a nyelveket tanulom és fejlesztem. (Jobb, ha nem a határozott névelőt "nyelveket"-előtt használom?) Ez nagyon izgat engem, amikor vettem észre, hogy a nyelveim javultam. :D (Rendben azt mondani, hogy "a nyelveim"? Egyszer, amikor "my languages" spanyolul írtam, azt mondták, hogy nem helyes spanyolul ezt mondani.

Gondolom, hogy most eleget írtam, tehát holnap többet írok. :D Remélem, hogy ezt a szöveget olvasni nem túl fájdalmas nektek volt. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottatok a szövegemet olvasni. ^_^
Hi! How are you today? ^_^

Two days ago I wrote in Hungarian for the first time, and even though it was very difficult to write, I still managed to write surprisingly well and made few grave errors. It is still quite difficult to write, because my vocabulary is very small, so I have to look up almost every word that I use. However, my vocabulary will increase if I practice and use the language as much as possible. Hungarian is a beautiful and interesting language, so I will gladly be patient. ^_^

I will try to write a little about the languages that I already write in well. (Is it correct to say "The languages I already write well in" as "A nyelvek, amelyeken már jól írok"? I know that you use "-ul" when you use the name of the language, but I do not know how you would use the actual noun "nyelv.") In any case, I can currently write in three languages well: French, Spanish and Norwegian. I also can write in Dutch, but it's been a long time since I've written in that language. I do not know which language is the best amongst the ones that I mentioned. They are all rather good: I make very few errors when I write in them, and each language's vocabulary isn't too small; it isn't very extensive, but at the same time it still isn't bad.

I am not sure which language is my favourite, but there is something I know for sure: I really love writing in all of them. Foreign languages has been my passion for a few years now, so I always spend a lot of time learning and improving languages. (Is it better if I don't use the definite article in front of "nyelveket"?) It really excites me when I realise I've improved my languages. :D (Is it okay to say "a nyelveim"? Once when I wrote "my languages" in Spanish I was told that it isn't correct to say this in Spanish.

I think that I've written enough for now, so I'll write more tomorrow. :D I hope that reading this text wasn't too painful for you. Thank you very much for taking the time to read my entry. ^_^
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app