Eva's Home
 
 
 
 
Photo Album

 
 

4
Entries Written

4
Corrections made

3
Corrections received

4
Friends


Read more

Latest entries

Eva

Watashi no ichinichi With native lang

Watashi no ichinichi Kyo uchi de benkyo suru shimashta. Sonogo wattashi kaigi o shimashta. Sore ga omoshirokatta. Ato ni kaigi u...
  •  
  • 177
  • 0
  • 1
  • Japanese 
Oct 30, 2014 00:19
Eva

I want to check if I still remember Japanese basics With native lang

Kinyoubi eki ni ikimasen Nani o tabemasu ka? Ashita shigoto ni ikimasu Arigato gozaimasu for correction :)
  •  
  • 182
  • 1
  • 1
  • Japanese 
Sep 24, 2014 21:33
Read more
See all

Group

17
Threads

943
Members

We ♡ Japan ! ! ♪♪♪
こんにちは!♪ This group is for anyone who loves Japan~! ^_^ You can talk about anything here that is r...